Feeling4Feet is bevoegd en bekwaam

Risicopatiënten

De medisch pedicure is breed opgeleid.

Ik ben ingeschreven in het kwaliteitsregister van ProCert, wat kwaliteit en deskundigheid waarborgt. De medisch pedicure is daarmee bevoegd en bekwaam om zo geheten risicovoeten te behandelen.

De behandeling van risicovoeten is een basisbehandeling, waarbij met instrumenten en product keuze rekening wordt gehouden met de kwetsbaarheid van de voeten.

Feeling4Feet is bevoegd en bekwaam om voeten van cliënten met diabetes te verzorgen.

Ik ben als medisch pedicure opgenomen in het Kwaliteits Register Pedicures (KRP) van ProCert. ProCert heeft het Kwaliteitsregister voor de Pedicure (KRP) ontwikkeld om de kwaliteit te waarborgen. Zorgverzekeraars verlangen van zorgverleners dat ze hun kennis op peil houden. Iedere beroepsgroep binnen de zorg kent hiervoor zijn eigen systeem.

Tijdens de behandeling wordt gewerkt volgens de laatste richtlijnen die zijn voorgeschreven ten aanzien van mensen die diabetes hebben. Tevens worden instrumenten en materialen aangepast aan uw voeten.

Heeft u diabetes? Dan krijgt u de voetzorg in een aantal gevallen vergoed.

Op de eerste afspraak is het belangrijk dat u uw verzekeringspasje en een verwijsbrief van de huisarts of Podotherapeut meeneemt, met hierop vermeld welke Sims classificatie u heeft.

Komt u via Rondom podotherapeuten, dan wordt een deel van de behandeling vergoed, kost de behandeling meer tijd of wilt u naast de voorgeschreven voetzorg een volledige behandeling, dan betaald u hiervoor een eigen bijdrage.

De Sims classificatie vertelt ons welke risico’s uw voeten hebben. De klasses zijn 0, 1, 2 en 3. Hoe hoger het cijfer, hoe meer u complicaties heeft en dus hoe meer risico u loopt.

Sims 0:
U heeft geen verhoogd risico, dus u krijgt de voetzorg niet vergoed vanuit de basisverzekering. In sommige gevallen wel vanuit de aanvullende verzekering. Dit leest u in de polisvoorwaarden van uw verzekering. Of klik op de link onder het kopje vergoedingen onderaan deze pagina.

Sims 1:
U heeft een beginnend risico, u heeft geen recht op vergoeding vanuit de basisverzekering, in sommige gevallen krijgt u vanuit de aanvullende verzekering een aantal behandelingen vergoed. Check dit in uw polis. Of klik op de link onder het kopje vergoedingen onderaan deze pagina.

Sims 2:
U heeft verschillende risico’s, dus u krijgt per jaar het aantal benodigde behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Dit wordt jaarlijks door uw praktijkondersteuner getest en bepaald (soms in overleg met de podotherapeut)

Simm’s 3:
U heeft een groot risico, dus ook nu krijgt u per jaar het aantal benodigde behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. U gaat jaarlijks naar de praktijkondersteuner en/of podotherapeut die bepalen hoeveel keer u behandeld mag worden.

NB: Eerste behandeling is inclusief een intake.
Voor de eerste behandeling reserveer ik meer tijd. Naast een intake en de standaard elementen van een behandeling, besteed ik extra aandacht aan bestaande klachten. Ik probeer deze zo goed mogelijk in een eerste behandeling te verhelpen.

Bekijk de video over diabetische voetzorg van www.diabetischevoetwijzer.nl

Feeling4Feet is bevoegd en bekwaam om de voeten van personen met reumatische aandoeningen te verzorgen.

Ik ben als medisch pedicure opgenomen in het Kwaliteits Register Pedicures (KRP) van ProCert. ProCert heeft het Kwaliteitsregister voor de Pedicure (KRP) ontwikkeld om de kwaliteit te waarborgen. Zorgverzekeraars verlangen van zorgverleners dat ze hun kennis op peil houden. Iedere beroepsgroep binnen de zorg kent hiervoor zijn eigen systeem.

Tijdens de behandeling wordt gewerkt volgens de laatste richtlijnen die zijn voorgeschreven ten aanzien van mensen die reuma hebben. Tevens worden instrumenten en materialen gebruikt die geschikt zijn voor uw voeten.

Heeft u reuma? Dan krijgt u de voetzorg in een aantal gevallen vergoed. Check uw polis of klik op de link onder het kopje vergoedingen onderaan deze pagina.

Tijdens de eerste afspraak is het belangrijk dat u een verwijsbrief van de huisarts meeneemt, met hierop vermeld welke reumatische aandoening u heeft. Na de behandeling rekent u af en u ontvangt een factuur, die gedeclareerd kan worden bij uw zorgverzekeraar.

De medisch pedicure is opgeleid voetzorg te geven bij voeten of benen met spasme of verlamming.

De eerste behandeling begint met een uitgebreid voetonderzoek, de intake. Tijdens dit onderzoek wordt de beweeglijkheid van de gewrichten getest, de gevoeligheid of gevoelloosheid in de voeten onderzocht en worden de aandoeningen die er aan de huid en nagels van de voeten zijn beoordeeld.

Tijdens de behandeling zelf wordt rekening gehouden met de risico’s en de spasmen, door de juiste gereedschappen en technieken te gebruiken om wondjes te voorkomen

De medisch pedicure is opgeleid om oncologische cliënten te behandelen.

Wanneer u behandeld wordt voor kanker kunnen er problemen ontstaan aan nagels en huid.
Door chemotherapie worden ook gezonde (snel delende) cellen vernietigd. Hierdoor ontstaan bijwerkingen zoals remming van het beenmerg met als gevolg o.a. bloedarmoede, infecties en een verhoogde kans op bloedingen, haaruitval en loslaten van de nagels, vermoeidheid en beschadiging van het zenuwstelsel.
Bij radiotherapie kan door de straling ook het gezonde omliggende weefsel beschadigd worden.

Door chemotherapie raakt de weerstand zodanig verslechterd dat infectie van bacteriën, schimmels en andere micro-organismen moet worden voorkomen. Ook het herstellen van de huid en de wondgenezing is dan vaak vertraagd. Het is dan ook raadzaam om preventieve voetverzorging toe te passen. Voordat u de behandelperiode in gaat, laat u de voeten zodanig goed verzorgen dat wondjes, ingroeiing en andere nagel- en huidaandoeningen aan de voeten voorkomen kunnen worden.

Wat kan Feeling4Feet doen?

Tijdens de therapie mag geen enkele instrumentele behandeling uitgevoerd worden. Iedere kans op beschadiging van de huid moet voorkomen worden.
Voordat u behandeld gaat worden kan de pedicure een preventieve behandeling uitvoeren. Het doel hiervan is het voorkomen van drukplekjes, ingroeiing, scheuringen en andere aandoeningen die tijdens de therapie kunnen ontstaan.

De behandeling bestaat uit o.a. preventief de nagels kort en recht afknippen, vervolgens worden alle nagelhoeken tegen ingroeien behandeld, zodat in geval van oedeemvorming de nagelhoekjes de huid niet kunnen beschadigen.

Het verschil in een gewone pedicure behandeling bestaat daar uit dat er gereedschappen gebruikt worden die geschikt zijn voor voeten met een verhoogd risico, d.w.z. een nageltang met een stompe punt, freesjes met een fijne structuur etc.

Na beëindiging van de therapie, als de behandelend arts toestemming geeft, kan de pedicure u advies geven omtrent de veranderingen van de huid, nagels, en evt. schoenadvies. Door de behandelingen kunnen er veranderingen hebben plaats gevonden aan de huid en nagels zoals groeistoornissen, loslating van het nagelbed, gespleten nagels, verdikte nagels en verkleuringen.

De medisch pedicure kan veel voet en nagelproblemen voor u oplossen.

Samenwerking

Feeling4Feet werkt volgens vastgestelde richtlijnen en weet wanneer de cliënt moet worden doorgestuurd naar de huisarts. De medisch pedicure werkt op doelmatige wijze samen met andere zorgaanbieders zoals b.v. diabetesverpleegkundigen, podotherapeuten, internisten, chirurgen en verbandmeesters. Dit gaat ten alle tijden in overleg met u.

Feeling4Feet heeft een samenwerkingscontract met Rondom podotherapeuten.

Komt u via de podotherapeut van Rondom naar de praktijk, vermeld u dit dan bij het maken van een afspraak. Voor uw bezoek wordt dan de zorgvraag doorgelezen.

May your feet take you where your heart wants to go

Vergoedingen

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding moet u, voordat u naar de pedicure gaat, een verwijsbrief hebben van uw huisarts of specialist.

Er zijn grote verschillen tussen de verzekeraars. Lees uw polis goed door! Ik doe er alles aan om zo goed mogelijk geïnformeerd te zijn om u voor een vergoeding in aanmerking te laten komen, maar het is uw eigen verantwoording om gedeclareerd te krijgen en hiervoor verzekerd te zijn!

Wilt u meer weten over vergoedingen of nakijken of u voor een vergoeding in aanmerking komt klik dan hier.

Bent u risicopatiënt?

Neem dan contact op voor meer informatie of om een afspraak te maken

Scroll naar boven